Mimo pandémie, ktorá výrazne vplýva na ekonomiku, začína svet čeliť aj kríze na trhu s energiami. Obyvatelia začínajú dostávať prvé faktúry s vysokými nedoplatkami. Ceny energií sa rovnako podieľajú na zvyšujúcej sa inflácii, ktorá v závere roka už osciluje na úrovni 5 %. Čo spôsobuje rast cien energií, čo s tým robiť a ako sa brániť?

Obsah blogu:

  1. Rast cien energií
  2. Ceny emisných povoleniek
  3. Problémom sú politické spory
  4. Ako sa obchoduje s energiami
  5. Rast cien rieši EK
  6. Pripravte sa na infláciu

 

Wishmaker_Energeticka-kriza-strucne-a-jasne-o-cenach-energii_Maskot-s-elektrickou-zastrckou.png

 

Prečo rastú ceny energií?

 

Tento problém má niekoľko aspektov. Základným je cena elektrickej energie, ktorá sa určuje ako dopytom na trhoch, tak aj daňami v rôznych krajinách, či naopak reguláciou ceny. Energie predstavujú základ fungovania modernej civilizácie a pravda je taká, že spotreba elektrickej energie neustále klesá, aj vďaka úsporným zariadeniam.

Preto jej výrobcovia nemajú inú možnosť, ako zvýšiť ceny, ak chcú udržať zisk. Samozrejme v súčasnosti sa mení aj pomer energií a čoraz väčším zdrojom sú obnoviteľné zdroje energie, ktorých získavanie, ukladanie a vedenie stojí väčší kapitál.

 

Problémom sú aj ceny emisných povoleniek

 

Tlak na znižovanie emisií je síce pekný pre planétu, ale nie pre naše peňaženky. Energetické a priemyselné podniky využívajú prevažne uhlie a fosílne palivá a v súčasnosti sú nútené práve kvôli emisiám prechádzať na zemný plyn.

To zvyšuje tlak na rast cien plynu, kvôli ktorému je ekonomickejšie využívať opäť uhlie. Produkcia elektriny z uhlia ale vytvára dvojnásobné množstvo emisií oxidu uhličitého oproti produkcii z plynu, takže vyžaduje viac emisných povoleniek.

Ako sa snažíme byť uhlíkovo neutrálny, tak sa omnoho viac dbá na to, koľko emisií výrobca elektriny vyprodukuje a takéto povolenie si musí kúpiť. No a ceny emisných povoleniek vplyvom vyššieho dopytu zdraželi v Európskom systéme obchodovania s emisiami (EU ETS) na nové historické maximum.

Začiatkom decembra sa vyšplhali na rekordných viac ako 90 €/tona. Len od začiatku novembra sa cena zvýšila zhruba o 50 % a za posledný rok sa približne zdvojnásobila. Zároveň analytici očakávajú ďalší rast na úroveň až 100 €/tona do konca tohto roka. A preto rastie aj cena energie, ktorá je vyprodukovaná aj na základe emisných povoleniek.

 

Wishmaker_Energeticka-kriza-strucne-a-jasne-o-cenach-energii_Pocitadlo-elektrickej-energie.jpg

 

Problémom sú aj politické spory

 

Akýsi neustály súboj Ameriky a Európskej únie s Ruskom sa prirodzene premieta aj do energetickej roviny. Zatiaľ, čo USA sú na ruskom plyne nezávislé, pre Európu je životne dôležitý. Prirodzene aj v záujme Ruska je, aby bol odber plynu cez plynovod čo najväčší, a v prípade že by zámerom bolo „vytrestať“ EÚ za sankcie, vedia to urobiť hlavne plynom.

Čoraz viac napätejší európsky trh s plynom ponúka vhodnú príležitosť pre ruského dodávateľa, aby politicky tlačil na EÚ na sprevádzkovanie plynovodu Nordstream 2. Dohoda je však v nedohľadne. Ako aj bezproblémová a lacná dodávka plynu.

 

Energia sa nielen míňa, ale aj obchoduje

 

Energie sú komodity. Takže sú atraktívne pre investorov, ktorí energie nespotrebúvajú, iba s nimi obchodujú za účelom zisku. Na spotovom „fyzickom“ trhu, kde k výmene dochádza okamžite. Ide o trh s elektrinou, ktorý je organizovaný Operátorom trhu s energiami (OTE). Power Exchange Central Europe (PXE) umožňuje svojim účastníkom prístup do denného trhu organizovaného spoločnosťou OTE.

Každá hodina budúceho dňa má na tomto spotovom trhu s elektrinou svoju cenu. Spotový produkt Day je vypisovaný pre najbližšie 2 dodávkové dni, hodinová dodávka elektriny je ponúkaná s výkonom 1 MWh. Zúčtovaná je v mene €. PXE má stanovené pravidlá ako veľkosť kontraktu, dobu obchodovania, záverečnú dennú cenu, konečnú cenu zúčtovania.

Opakom spotového trhu s elektrinou je trh s futures. Ide o terminovaný kontrakt na dlhšie časové obdobie. Futures je zmluva o budúcom nákupe alebo predaji podkladového aktíva (komodity, akcie,...) za predom dohodnutých podmienok. Konkrétne ide o zmluvu medzi 2 stranami uzatvorenú v súčasnosti, o povinnosti predať alebo kúpiť dané aktívum v stanovenom čase v budúcnosti, za cenu stanovenú v súčasnosti, pričom obchod sa uskutočňuje vo vysoko štandardizovanej forme na burze.

 

Wishmaker_Energeticka-kriza-strucne-a-jasne-o-cenach-energii_Cesta-elektrickej-energie.png

Cesta elektrickej energie na Slovensku

 

Cenový nárast rieši už aj Európska komisia

 

Pomaly ale isto rastú ceny plynu, no omnoho zásadnejší rast čaká elektrinu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už uviedol, že elektrina pre domácnosti môže na budúci rok zdražieť až o 15 %. Zvýšenie cien za energie sa pritom premietne do rozpočtu rodín viacerými spôsobmi. Nielen ako priame platby za elektrinu, ale aj na rastúcich cenách potravín, oblečenia, ako aj základných životných potrieb.

Európska komisárka pre energetiku, Kadri Simson už priznala na pôde európskeho parlamentu, že je potrebné konať: „Tento cenový šok nemožno podceňovať. Ubližuje našim občanom, najmä najzraniteľnejším domácnostiam, oslabuje konkurencieschopnosť a zvyšuje inflačný tlak.“

Ak politické špičky neprijmú opatrenia na zamedzenie nekontrolovaného rastu energií, hrozí spomalenie procesu hospodárskej obnovy Európy vplyvom pandémie.

 

Pripravte sa na infláciu sami

 

Platí priama úmernosť, že ak rastú energie, rastie všetko. Preto je potrebné zaujímať sa o svoje investície čoraz obozretnejšie. Ak bola úroveň inflácie na úrovni 5 %, akékoľvek zhodnotenie pod túto hranicu vám financie nie zhodnocuje, ale znehodnocujeWishmaker však ponúka alternatívu aj k vyššej inflácii, nakoľko kumulatívne zhodnotenie investície za 5 rokov je až 40 %. A to dokáže uchovať hodnotu vašich financií aj pri rastúcich cenách energií a vyššej inflácii.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.