Pomer splatených pôžičiek

Z našich štatistík vychádza nasledovný pomer splatených pôžičiek

70-20-10_with_labels.svg

Pôžičky bez omeškania (riadne načas splatené) sa podľa našich dlhodobých štatistík nachádzajú na úrovni 70 %.

 

Pôžičky v miernom omeškaní (do 120 dní) sa podľa našich dlhodobých štatistík nachádzajú na úrovni 20 %. Dlžnú sumu vymáhame za vás.

 

Pôžičky vo vysokom omeškaní (nad 120 dní) sa podľa našich dlhodobých štatistík nachádzajú na úrovni 10 %. Týchto 10 % nesplácaných pôžičiek od vás odkúpime prostredníctvom Garančného fondu. Za toto odkúpenie neplatíte žiadny poplatok.