Ako si požičať
Ako funguje pôžičkový kalendár

Počas doby splatnosti sa celková mesačná splátka nikdy nemení.
Žiadateľ vie dopredu presnú sumu svojej mesačnej splátky a počet mesiacov splácania.
Detailné informácii splátkového kalendára má žiadateľ vo svojej klientskej zóne.
Po prihlásení je možné vidieť:

 

 1. Uhradenú
  sumu
 2. Dlžnú
  sumu
 3. Počet mesiacov
  chýbajúcich
  do splatenia
 4. Či je alebo nie je
  splátka v omeškaní
 5. Svoj
  variabilný
  symbol
 6. Číslo účtu,
  kde je potrebné
  poslať úhrady
  splátok
 7. Kontakt
  na Wishmaker