Ako investovať
Ako funguje proces P2P investovania

Kto môže
investovať

 1. Každý, kto má
  viac ako 18 rokov
 2. Fyzická osoba
  (nepodnikateľ)
 3. Občan EÚ

 

Čo potrebujete

 1. 2 doklady
  totožnosti
 2. Bankový
  účet v €
 3. Vlastnú
  e-mailovú adresu
 4. Mobilné
  telefónne číslo

6 krokov
ako na to

 1. Zvolenie
  si výšky investície
 2. Vyplnenie registračného formulára na webe
 3. Online podpísanie
  zmluvnej
  dokumentácie
 4. Verifikácia
  zadaných údajov
 5. Vytvorenie
  investičného účtu
 6. Začiatok
  investovania