Garančný fond

Slúži na odkúpenie 10 % pôžičiek

Garančný fond je zriadený za účelom zníženia rizika pre investora.
Odkúpime 10 % pôžičiek z portfólia v prípade, že sa dostanú do omeškania (viac ako 120 dní).

46 945,20 €

Voľné 38 %

76 594,80 €

Použité 62 %

123 540 €

Garančný fond