Investícia do P2P pôžičiek prináša zisk. Ten je podľa platných zákonov na Slovensku nutné zdaniť. Dobrou správou je, že zaplatiť dane a odvody do zdravotnej poisťovne z investovania do pôžičiek nie je nič zložité. Vždy je totiž lepšie platiť daň, ako prísť o zaujímavé investičné výnosy.

 

Wishmaker_Investicie-a-dane-je-potrebne-zdanit-vynos-z-P2P-poziciek_Maskot-sediaci-za-stolom-s-notebookom.png

 

Výnos z pôžičky je potrebné zdaniť

 

Pri investovaní do P2P pôžičiek dosahujete úroky z požičaných peňazí a tento príjem je predmetom zdanenia. Zdaňovanie príjmov na Slovensku určuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak ste teda dosiahli z investície zisk, bude potrebné sa oň podeliť so štátom aj so zdravotnou poisťovňou.

(Pozn. Zdaňovanie zisku sa týka investora až v momente keď reálne chce siahnuť na svoj výnos.)

V zmysle daňového zákona je príjem z P2P pôžičiek klasifikovaný ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c). Svoje zisky si zdaníte klasicky, podaním daňového priznania.

Na to, aby ste dosahovali príjmy z P2P pôžičiek sa nepotrebujete registrovať ako živnostník, ani nemáte ohlasovaciu povinnosť na daňovom, či inom úrade. Jednoducho príjmy môžete dosahovať ako fyzická osoba, ktorá však svoj zisk na konci roka zdaní.

 

Kto podáva daňové priznanie?

 

Nutnosť podať daňové priznanie sa pri investovaní do P2P pôžičiek netýka každého. Je nutné splniť niekoľko podmienok:

     V prvom rade musíte byť občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom.

     Zároveň celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2207,10 €. Avšak pozor. Tu ide o všetky vaše príjmy, teda nielen príjmy z pôžičiek. V praxi to znamená, že ak nemáte žiadny iný príjem a na úrokoch z pôžičiek ste získali v roku 2020 napríklad 2000 €, daňové priznanie podať nemusíte. Ak ste však mali príjmy 2500 € a úroky aj len 100 €, budete musieť úrok zdaniť. 

 

Wishmaker_Investicie-a-dane-je-potrebne-zdanit-vynos-z-P2P-poziciek_Uctovny-kalendar-s-mincami-a-kalkulackou.png

 

Dokedy podať daňové priznanie?

 

Štandardným termínom na podanie daňového priznania je 31. marec. To znamená, že do 31. marca 2021 bude potrebné podať daňové priznanie za rok 2020. Ak pracujete na trvalý pracovný pomer, v takomto prípade vám zamestnávateľ nemusí podať daňové priznanie aj s vašim výnosom z úrokov. Vtedy vám však vydá potvrdenie o príjme a vy ho len zakomponujete do daňového priznania, ktoré si podáte sami. Nič zložité. Do 31. marca bude potrebné zaplatiť aj daň a to vo výške 15 alebo 19 %, podľa výšky príjmov.

 

Zdravotná poisťovňa sa ohlási sama

 

Z výnosov získaných investovaním do P2P pôžičiek si nárokuje svoju časť aj zdravotná poisťovňa. Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne upravuje Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. V tomto ohľade vás však žiadne povinnosti ani ohlásenia nečakajú.

Sadzba poistného je 14 % z vymeriavacieho základu. S výpočtom sumy sa rovnako nemusíte trápiť sami. Výpočet a vyúčtovanie odvodov na zdravotné poistenie za predchádzajúci rok vykoná zdravotná poisťovňa automaticky, na základe podaného daňového priznania.

Následne vám oznámi nedoplatok alebo preplatok a výšku odvodu zdravotného poistenia na ďalší rok.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.

 

Upozornenie: Článok nie je daňovým poradenstvom v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v platnom znení. Informácie slúžia len ako pomôcka pre investorov, aby sa ľahšie zorientovali v problematike zdaňovania príjmov z P2P pôžičiek.