Peniaze nemusíte len zarábať na to, aby ste boli bohatí. Môžete ich nechať pracovať za vás. Peniaze majú totiž magickú schopnosť, že ak ich dobre investujete, vedia sa doslova „rozmnožiť“. Existuje až 9 základných možností, ako to môžete urobiť aj vy.

Obsah blogu:

  1. Akcie
  2. Dlhopisy
  3. Investičné nehnuteľnosti
  4. Realitné investičné fondy (REITs)
  5. Poľnohospodárska pôda
  6. Startup/Anjelské investície
  7. P2P pôžičky
  8. Licenčné poplatky
  9. Vlastný produkt

 

Wishmaker_Klady-a-zapory-9-najlepsich-aktiv-produkujucich-prijmy-na-zvysenie-majetku_Tabulka-9-najlepsich-aktiv.png

 

Akcie

 

Investovanie do akcií predstavuje jednu z najistejších ciest, ako spraviť z peňazí ďalšie peniaze. V princípe si kupujete „časti“ spoločností. Ak sú úspešné a rastie ich zisk, máte nárok na dividendy a následne môžete aj akcie so ziskom predať. Vďaka akciám teda firmy do facto pracujú pre vás. Pre svojich akcionárov. Akcie dosahujú dlhodobo priemerný ročný výnos 8 až 10 %. Veľkým rizikom je však volatilita. Zároveň je tu aj riziko, že môžete investovať aj do firmy, ktorá skrachuje. Prípadne jej cena poklesne.

 

Dlhopisy

 

Na rozdiel od akcií si nekupujete podiely, ale poskytujete pôžičku. Či už štátu, vtedy ide o štátne dlhopisy alebo firme, ak ide o korporátne dlhopisy. Úrok, ktorý získate sa líši a je stabilný. Rizikom je nesplatenie dlhopisu. To  je nižšie pri štátnych dlhopisoch, no pri korporátnych sa zvyšuje. Ak totiž firma nebude schopná plniť svoje záväzky, môžete prísť nielen o zhodnotenie, ale aj istinu. Priemerné zhodnotenie sa pohybuje od 1 do 7 %.

 

Investičné nehnuteľnosti

 

Zarábajú dvoma spôsobmi. V tomto prípade máte nehnuteľnosť, ktorej cena môže rásť, ale prípadne aj klesať. No a druhým spôsobom je pravidelná renta v prípade, že nehnuteľnosť prenajímate. Máte tak nehnuteľnosť, ktorá generuje pravidelný výnos aj zhodnotenie v čase. Rizikom je pokles hodnoty na trhu, náklady spojené s údržbou a prevádzkou nehnuteľnosti, prípadné a problémy s nájomníkmi. Zároveň potrebujete na začiatku značný investičný kapitál. Priemerné zhodnotenie je 12 až 15 %.

 

Realitné investičné fondy (REITs)

 

Ide o fondy, ktoré investujú do nehnuteľností. To znamená, že nekupujete konkrétnu nehnuteľnosť, ale vo fonde je združených viacero nehnuteľností. Rizikom je pokles ceny nehnuteľností vo fonde a rovnako aj to, že nemusíte financie z fondu dostať hneď. Na Slovensku môžu realitné fondy pozastaviť vyplácanie až na 12 mesiacov. Priemerné zhodnotenie je 10 až 12 %.

 

Poľnohospodárska pôda

 

Jej význam v posledných rokoch rastie. Kúpiť pôdu je jedna z dobrých investícií, ako rozložiť riziko. Zhodnotenie je v priemere 7 až 10 %. Prípadne môžete začať aj farmárčiť a výnos pôdy z premeniť na finančný výnos. Rizikom je, že pôdu nemusíte vedieť vždy odpredať za adekvátnu cenu.

 

Wishmaker_Klady-a-zapory-9-najlepsich-aktiv-produkujucich-prijmy-na-zvysenie-majetku_Clovek-pozera-na-hromadu-penazi.png

 

Startup/Anjelské investície

 

V poslednom období veľmi atraktívna forma zhodnotenia peňazí. Investujete a podporíte startup. Z neho máte výnosy. Mladé firmy sú vysoko ziskové, ale aj rizikové. Môžete si dokonca vybrať často aj formu, či sa stanete spoluvlastníkom, dostanete podiel aj na rozhodovaní alebo len akcie. Výnos je 20 až 25 % no štatisticky len polovica startupov prežije 5 rokov. Riziko je teda vysoké.

 

P2P pôžičky

 

Výnosnosť sa pohybuje od 5 do 8 %. Výhodou je, že investujete menšie čiastky viacerým dlžníkom, čím sa rozloží riziko nesplácania. Navyše spoločnosti sprostredkujúce peer to peer pôžičky často garantujú aj odkup nesplácaných pohľadávok. Tým sa istota investovaného kapitálu do veľkej miery zachráni. Nevýhodou je horšia dostupnosť v prípade potreby peňazí pred splatením a riziko nesplatenia. Na druhej strane sú možnosťou, ako môžete peniaze začať zhodnocovať okamžite a bez veľkých poplatkov.

 

Licenčné poplatky

 

Investícia do licenčných poplatov sa spája s platbami ktorými si sa kupujete právo na používanie cudzieho majetku. Ide o možnosť udeľovať povolenie na použitie vecí, ktoré vlastní niekto iný. Môžete si kúpiť a predať licenčné poplatky napríklad za hudbu, film, ochranné známky, patenty a podobne. Takéto investície môžu byť zaujímavou alternatívou, pretože nesúvisia s finančnými trhmi a generujú stály príjem. Mínusom je však napríklad pri zábavnom priemysle (hudba, film) rýchlo sa meniace nálady ľudí, ktoré ovplyvnia celkovú očakávanú návratnosť.

 

Vlastný produkt

 

Vytvorte vlastný produkt, značku  a dostaňte ju medzi ľudí. Vďaka internetu máte možnosť predávať na celom svete. využiť platformy ako Amazon a preniknúť na zahraničné trhy. Ak investujete peniaze do vlastného produktu, ich zhodnoteniu sa opäť nekladú medze. Rizikom je, že sa produkt neuchytí a o investíciu prídete.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.