Pri investovaní popri výške zhodnotenia najdôležitejším slovom určite bezpečnosť. P2P pôžičky na Slovensku rastú, no nie každá P2P platforma poskytuje rovnakú mieru bezpečia. Preto sme sa dnes pozreli na to, ako Wishmaker chráni vaše financie aj citlivé dáta a prečo možno platformu zaradiť medzi investičné príležitosti s minimálnou mierou rizika.

Obsah blogu:

  1. Bezpečnosť ako základ know-how
  2. Zabezpečenie samotnej platformy
  3. Pomer splatených pôžičiek

 

Wishmaker_Preco-sme-najbezpecnejsia-P2P-platforma-na-trhu_Trezor-s-financiami.png

 

Bezpečnosť ako základ know-how

 

Pri investovaní do pôžičiek je najdôležitejším parametrom, ako spoľahlivý, overený a vyhodnotený je dlžník. Mnoho poskytovateľov sa spolieha na výpis z úverového registra. Lenže Wishmaker, ide omnoho ďalej

Prvým a najhlavnejším krokom je detailné 100 % overenie žiadateľa o pôžičku priamo v bankovom a nebankovom registri, registri exekúcií a v Sociálnej poisťovni, následný kontakt so zamestnávateľom žiadateľa ako aj kontakt priamo so samotným žiadateľom o pôžičku je zárukou vysokej kvality. Po zosumarizovaní a dôkladnom vyhodnotení všetkých informácií je alebo nie je žiadateľ zaradený do databázy tých, ktorý môžu pôžičku získať.

Bezpečnosť investovanie ešte zvyšuje 100 % vlastníctvo pohľadávky v rukách investora. Investícia do P2P pôžičiek nie je korporátny dlhopis. Preto nemôže nastať situácia,  že prídete o celú investíciu. P2P platforma Wishmaker má prepracovaný systém ochranných mechanizmov. Napríklad kapitál investorov je oddelený od majetku spoločnosti a vedený na samostatnom bankovom účte až do chvíle, kým nie je priamo investovaný do pôžičky. Navyše aj v prípade, ak by platforma prestala existovať, k vašim voľným finančným prostriedkom sa dostanete v banke, a ani dlžníkovi by nezanikla povinnosť splatiť pôžičku.

Tretím a nepochybne veľkým benefitom je Garančný fond, ktorý je zriadený za účelom zníženia rizika pre investora. Rýchla pôžička online je vždy do istej miery rizikom, pretože aj pri najlepšej snahe o overenie klienta, sú jednoducho dlžníci, ktorí prestanú svoje záväzky splácať. Investor však nemusí mať v takom prípade hlavu v smútku. V prípade, ak sa pôžičky z portfólia dostanú do omeškania viac ako 120 dní, má každý investor nárok na odkúpenie 10 % nesplácaných pôžičiek.

 

Wishmaker_Preco-sme-najbezpecnejsia-P2P-platforma-na-trhu_Rastuce-grafy-na-ruzovom-pozadi.png

 

Zabezpečenie samotnej platformy

 

P2P investovanie sa realizuje prostredníctvom internetu, preto je veľmi rozhodujúce, aké bezpečie vám poskytuje samotná online platforma. Hoci ide o možno trochu nudnejšie čítanie, ktorému porozumejú technicky zdatnejší používatelia, je dobré vedieť, že Wishmaker je skutočne spoľahlivou stanicou. Technické zabezpečenie platformy môžeme rozdeliť do nasledovných 3 krokov:

Infraštruktúra a komunikácia s webovou aplikáciou

Platforma Wishmaker beží na zabezpečených serveroch, ktoré sú používané výlučne touto webovou aplikáciou. Samotná webová aplikácia spolu s databázou sú umiestnené vo vlastnej sieti, do ktorej nie je možný prístup zvonku. Akúkoľvek údržbu môžu vykonávať len vybraní ľudia použitím špeciálne vygenerovaných prístupových kľúčov. Prístup na server prebieha výlučne cez šifrované SSH spojenie a je obmedzený len na úkony, ktoré sú nevyhnutné.

S okolitým svetom a aplikáciami tretích strán komunikuje platforma vždy šifrovane. Využíva silný šifrovací algoritmus a pre zobrazenie dát je potrebný kľúč, ktorý je vygenerovaný výlučne na túto komunikáciu. Prenos dát medzi webovým prehliadačom koncového používateľa a platformou je šifrovaný pomocou štandardizovaného protokolu HTTPS a SSL certifikátu.

Platforma nevyužíva žiaden zdieľaný server, pri ktorých by hrozil prístup neoprávnených osôb či miešanie dát s inými aplikáciami. Všetky dáta na serveroch sú bezpečne uložené a pravidelne zálohované. Na všetkých serveroch je použitý firewall, antivírusový softvér a ďalšie moderné nástroje na zabezpečenie, ktoré tu z bezpečnostných dôvodu nemôžeme spomenúť. Všetky súčasti serverov sú pravidelne udržiavané a aktualizované, aby obsahovali najnovšie bezpečnostné prvky a vylepšenia. 

Prihlásenie a autentifikácia v platforme

Na prihlásenie a autentifikáciu v platforme sa využíva vlastné InHouse vytvorené riešenie, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a je dlhodobo overené na viacerých projektoch. Vďaka tomuto prihlasovaciemu nástroju nie je možné neoprávnene simulovať identitu iného používateľa a vykonávať úkony v jeho mene. Každý prihlasovací token ma obmedzenú platnosť a po vypršaní ho nie je možné ďalej používať.

Autorizácia úkonov

Na autorizáciu všetkých úkonov na platforme je potrebný SMS kód, ktorý sa zasiela výlučne na telefónne číslo prihláseného používateľa a má časovo obmedzenú platnosť. Takto Wishmaker zabezpečí, že požadovaný úkon vykonáva len oprávnená osoba.

 

Wishmaker_Preco-sme-najbezpecnejsia-P2P-platforma-na-trhu_70-20-10.png

 

Pomer splatených pôžičiek

 

Pri investovaní cez Wishmaker sa netreba obávať ani rizika, že vaše zhodnotenie ohrozia nesplatené pôžičky. Ako už viete, tie vykrýva garančný fond, ale to nie je všetko. Vďaka premyslenému systému overovania a ochrany investora má Wishmaker z dlhodobých štatistík pri pôžičkách nasledovný pomer 70:20:10. To znamená:

     Pôžičky bez omeškania (riadne a načas splatené) predstavujú 70 % zo všetkých pôžičiek.

     Pôžičky v miernom omeškaní (do 120 dní) predstavujú 20 % pôžičiek. Dlžnú sumu za vás vymáha Wishmaker.

     Pôžičky vo vysokom omeškaní (nad 120 dní) predstavujú 10 % pôžičiek. Týchto 10 % nesplácaných pôžičiek odkupuje Wishmaker prostredníctvom Garančného fondu. Za odkúpenie investor neplatí žiadny poplatok.


Pri splácaní pôžičiek je vždy nutné počítať aj s rizikom nesplatenia niektorých investícií. Wishmaker však ponúka výnosy, ktoré má dlhodobo odsledované z reálnych štatistík. 

Výnos 5 až 8 % ročne pri zapnutom reinvestovaní už teda zohľadňuje aj stav omeškaných a odkúpených pôžičiek vyššie spomínaného pomeru 70:20:10. Vaše investície sú tak v bezpečí a ponúkané výnosy, reflektujú nie hypotetický ideálny stav ale reálny.
Toto celé zabezpečuje Wishmaker investorom bez poplatku za investovanie a správu investície.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.