Investovanie voľných finančných prostriedkov do pôžičiek je overeným a zaujímavým nástrojom na diverzifikáciu investičného portfólia. Prinášajú zaujímavé zhodnotenie a sú bezpečnejším nástrojom, ako je priame požičiavanie kamarátovi, známemu, či príbuzným. Na tom sa už mnoho ľudí nepekne popálilo. Napriek tomu je s P2P pôžičkami spájaných mnoho mýtov, na ktoré sa však dnes pozrieme pod lupou.

Obsah blogu:

  1. Krach sprostredkovateľa znamená stratu peňazí
  2. P2P poskytujú financie len rizikovým klientom
  3. Kríza znamená vyššiu mieru nesplatených pôžičiek
  4. Ak dlžník nesplatí pôžičku prídem o peniaze
  5. P2P je riskantná novinka
  6. Žiadatelia sú málo overovaní
  7. P2P je len pre bohatých a skúsených investorov
  8. Najdôležitejší je výnos, nie platforma

 

Wishmaker_8-mytov-o-investovani-do-P2P-poziciek_Maskot-s-lupou.png

 

Krach sprostredkovateľa znamená stratu peňazí

 

Prirodzene záleží na tom, komu svoje prostriedky zveríte. Pri pochybných platformách sa takémuto riziku nedá vyhnúť. Avšak pri renomovaných poskytovateľoch pôžičiek niečo také rozhodne nehrozí.

Napríklad Wishmaker má prepracovaný systém ochrany vašich peňazí. Sú oddelené od majetku spoločnosti a vedené na samostatnom bankovom účte až do chvíle, kým sa neinvestujú v pôžičke. Navyše aj v prípade, ak by poskytovateľ skrachoval, k vašim voľným finančným prostriedkom sa dostanete v banke, a ani dlžníkovi by nezanikla povinnosť splatiť pôžičku.

 

P2P poskytujú financie len rizikovým klientom

 

Peer to peer pôžičky spájajú investorov a dlžníkov. Ide o alternatívu k tradičnému bankovému financovaniu, ktorá predstavuje výhody pre investora aj dlžníka. Investor získa stabilný a zaujímavý výnos, dlžník získa pôžičku rýchlejšie a má vyššiu pravdepodobnosť, že pôžičku dostane. Je pravdou, že prostredníctvom P2P je možné požičať aj dlžníkom, ktorí by v banke neuspeli.

No záleží od interných kritérií každej P2P platformy ako pristupuje k overovaniu dlžníkov a posúdeniu ich rizikového profilu. V prípade spoločnosti Wishmaker, ktorá zabezpečuje 100 % overenie dlžníka prostredníctvom Sociálnej poisťovne, bankového a nebankového registra, registra exekúcií, plus preveruje dlžníka aj u samotného zamestnávateľa, si môžete byť istý naozaj detailným posúdením.

 

Kríza znamená vyššiu mieru nesplatených pôžičiek

 

Na Slovensku sa zlyhané pôžičky pohybujú stále na nízkom percente. Aj zo skúsenosti spoločnosti Wishmaker vyplýva, že prípadné problémové pôžičky ľahko vyrovná zhodnotenie riadne splácaných pôžičiek. Na druhej strane je pravdou, že kríza znamená vzostup problematických pôžičiek. Preto je vhodné napríklad investovať prostredníctvom platformy, ktorá disponuje aj garančným fondom, ktorý časť nesplácaných pohľadávok automaticky odkúpi a vy tak neprídete o svoje peniaze.

 

Ak dlžník nesplatí pôžičku prídem o peniaze

 

Nie je to pravda. Nesplácaná pôžička sprostredkovaná prostredníctvom P2P je dlh, ktorý ak dlžník nespláca, postupuje na súdne a exekučné vymáhanie. Ide teda o rovnaký proces, ako keď dlžník nespláca svoje záväzky banke. S tým rozdielom, že celú agendu vymáhania preberie sprostredkovateľ P2P. Vy už len čakáte na výsledok. Pravdou však je, že proces trvá niekoľko mesiacov, v krajných prípadoch aj niekoľko rokov. No väčšinu nesplatených pôžičiek sa nakoniec podarí vymôcť.

 

Wishmaker_8-mytov-o-investovani-do-P2P-poziciek_Myty-a-fakty.png

 

P2P je riskantná novinka

 

P2P pôžičky sú známe prakticky „odjakživa“. No internetovú platformu a ich dnešnú podobu rozbehla v roku 2005 anglická firma ZOPA. P2P prežili aj finančnú krízu v rokoch 2008 / 2009, pričom fungujú dodnes. Lending Club je napríklad najväčšia P2P platforma na svete a s jej akciami sa obchoduje na newyorskej burze. P2P pôžičky majú niekoľkoročnú úspešnú históriu aj na Slovensku.

 

Žiadatelia sú málo overovaní

 

Práve naopak. Poskytovateľ P2P si potrebuje každého žiadateľa overiť. Investor do pôžičky tak zistí, čím dlžník ručí, aké sú jeho ďalšie záväzky, jeho príjem, výdavky, majetok. Overenie je rovnako dôkladné, ako keď žiadateľa posudzujú banky. Avšak každý poskytovateľ P2P má vlastnú metodológiu posudzovania. Preto je dôležité nájsť si správneho partnera, ktorý pristupuje k overovaniu dlžníkov detailne a naozaj zodpovedne.

 

P2P je len pre bohatých a skúsených investorov

 

Vôbec nie. P2P umožnilo demokratizáciu požičiavania, takže môžete participovať na rovnakom systéme ako banky. Vďaka tomu, že nepožičiavate jednému dlžníkovi celú sumu, môžete do pôžičiek investovať už pár stoviek eur. Navyše, tie rozdeľujete medzi viacerých dlžníkov. Tým, že nepožičiavate všetky vaše peniaze jednému dlžníkovi, znižujete prípadné riziko.

Nepotrebujete byť profesionálny investor, diverzifikácia je skutočne jednoduchá. Stačí si iba zvoliť výšku investície do jednej pôžičky a celkovú investíciu prerozdeliť medzi niekoľko pôžičiek. Takto chránite svoju investíciu.

 

Najdôležitejší je výnos, nie platforma

 

Pri investovaní je samozrejme výnos jeden z dôležitých faktorov, ale nemal by byť najdôležitejší. Rovnako dôležité je vedieť, čo všetko pre vás platforma zabezpečí, aké sú poplatky, aké je užívateľské prostredie, ako overuje dlžníka, či má alebo nemá garančný fond, ako sa postará o nesplácané pôžičky. Výnos na úrovni 5 až 8 % ročne je príjemným korením investičného portfólia na dobrej platforme u overeného poskytovateľa. Výnosy nad 40 % ročne pri P2P sa už podobajú na hazard nie investíciu.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.