Garančný fond slúži na odkúpenie 10% úverov z Vášho portfólia v prípade, že sa dostanú do omeškania

113 540,00 €
Garančný fond
9 083,20 €
Použité 8%
104 456,80 €
Voľné 92%