P2P pôžičky fungujú tak trochu ako požičiavanie z rúčky do rúčky. Akurát bezpečnejšie, výhodnejšie a jednoduchšie. P2P pôžičky, alebo peer to peer, v skratke znamená kolektívne požičiavanie. Pre dlžníkov predstavuje možnosť výhodnej pôžičky, pre investora zaujímavú formu zhodnotenia voľných finančných prostriedkov.

Obsah blogu:

  1. Fungovanie P2P
  2. Nízke riziko investovania
  3. Výhody P2P
  4. Právna asistencia
  5. Transparentnosť P2P
  6. Bezpečné overovanie

 

Wishmaker_Ako funguju-P2P-pozicky_Maskot-pri-tabuli.png

 

Ako funguje kolektívne požičiavanie?

 

Za pioniera kolektívneho požičiavania možno označiť anglickú spoločnosť Zopa, ktorá v roku 2005 prvý raz spojila záujemcov o pôžičku s dlžníkmi. Vytvorila sa tak alternatíva k bežnému bankovému financovaniu. Tým sa umožnilo dlžníkom získať pôžičku rýchlejšie ako v banke a aj ľuďom, ktorým banka úver neschválila. Na druhej strane investori, ktorí majú peniaze a chcú ich zhodnotiť, dostávajú vyššie úročenie, ako napríklad v bankových produktoch.

 

Kolektívne investovanie znižuje riziko

 

Nezáleží na tom, či si chce človek požičiavať 500 € alebo 5000 €, na jeho pôžičku sa poskladá viacero  ľudí, ktorí spoločne zozbierajú potrebný kapitál. Následne dlžník začína štandardne pôžičku splácať rovnako ako v banke. Vtedy sa investorom, ktorí peniaze požičali, postupne vracia istina aj s úrokom.

Ak by dlžník nesplácal, spoločnosť, ktorá sprostredkováva kolektívne pôžičky voči nemu postúpi právne kroky smerujúce až exekúcii. Navyše pri investovaní cez Wishmaker je k dispozícii Garančný fond, ktorý slúži na odkúpenie nesplatenej pôžičky. Investor teda nemusí čakať, až kým sa pôžička právne vymôže. Aj to,že z garančného fondu zatiaľ nebolo čerpané, hovorí o zodpovednom splácaní dlžníkov.

 

Spokojný dlžník aj investor

 

Kolektívne požičiavanie získava na obľube po celom svete. Na jednej strane získavajú dlžníci dostupnú pôžičku rýchlejšie. Na strane druhej si samotný investor môže zvoliť od výšky investovanej sumy svoje zhodnotenie od 5 do 8 %. Pritom investíciou menšej sumy do viacerých pôžičiek automaticky diverzifikuje riziko. Ide teda o výhodnejší a menej riskantný spôsob požičiavania, ako keď požičiavate iba jednej osobe viac peňazí.

 

Wishmaker_Ako funguju-P2P-pozicky_Dve-ruky-posielajuce-si-navzajom-peniaze-cez-mobil-prostrednictvom-P2P.png

 

Právna asistencia

 

Vždy sa nájdu čierne ovce, ktoré prestanú splácať svoj dlh. V takomto prípade však máte pri kolektívnom investovaní okamžitú pomoc s vymáhaním dlžnej čiastky. Vy nemusíte vôbec nič robiť, spoločnosť Wishmaker automaticky postupuje pohľadávku renomovaným inkasným spoločnostiam, ktoré sa dlžobu pokúsia vymáhať v čo najvyššej možnej miere. Zároveň získate automaticky možnosť odkúpenia 10 % nesplácaných úverov.

 

Investície do pôžičiek konkrétnych ľudí

 

Výhodou kolektívneho požičiavania je, že napríklad na rozdiel od korporátnych dlhopisov, pri ktorých môžu spoločnosti zaniknúť, reštrukturalizovať, alebo sa inak stratiť, pri kolektívnom požičiavaní si požičiavajú konkrétni ľudia. To znamená, že daný človek sa svojho dlhu nezbaví, je vymáhateľný a zároveň dlžníci majú snahu svoj dlh splatiť, inak sa dostanú do exekúcie.

 

Bezpečné overovanie dlžníkov

 

Výhodou P2P pôžičiek je, že investujete len do overených pôžičiek. Wishmaker overuje žiadateľa, jeho záväzky, príjmy, finančné zabezpečenie a až následne žiadateľovi sprístupní možnosť vstúpiť do kolektívneho požičiavania. Overenie pre investora znamená vyššiu istotu, že pôžička, ktorú poskytne bude pravidelne splácaná a včas splatená.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.