Každý investor musí vyhodnocovať návratnosť a úspešnosť svojej investície. P2P pôžičky sú jednou z možností, ako získať zaujímavý výnos zo svojich financií. Tento typ investície ale treba vyhodnocovať inak ako napríklad investíciu do podielových fondov.

 

Wishmaker_Ako-vyhodnocovat-investovanie-do-P2P_Maskot-s-investicnymi-grafmi.png

 

Oplatí sa mi investovať do P2P pôžičiek?

 

Určite, je to jedna z možností, ako diverzifikovať svoje investičné portfólio a súčasne si zabezpečiť stabilný výnos. Ten sa pohybuje od 5 do 8 % ročne. Avšak s investovaním do pôžičiek je spojené aj riziko, že klient nemusí svoju splátku splatiť. Vymáhanie dlžnej sumy od dlžníka funguje na podobnom princípe ako v prípade bankových inštitúcií, no nie vždy sa dlžobu podarí vymôcť celú. Na tieto účely má Wishmaker zriadený garančný fond, prostredníctvom ktorého odkúpi 10 % zlyhaných pôžičiek.

Preto je potrebné investovanie do P2P pôžičiek vyhodnocovať najprv vzhľadom k riziku. Pri investovaní cez Wishmaker sa riziko znižuje, avšak aj tak je vhodné do P2P vložiť približne 10 až 20 % svojho portfólia.

 

Investovanie s rozložením rizika

 

Investovaní do P2P pôžičiek automaticky rozkladáte riziko. Zoberme si modelový príklad. Do pôžičiek investujete 5000 €, pričom do jednej pôžičky nasmerujete sumu 50 €.

Vo výsledku tak investujete svojich 5000 € do 100 pôžičiek. Získate tak zhodnotenie z celej sumy, ale zároveň ju diverzifikujete, Výrazne tým znížite možnosť nesplatenia v porovnaní so situáciou, ak by ste 5000 € požičali iba jedinej osobe. Splátky pôžičky aj úroku vám chodia mesačne, pričom sú dve možnosti, ako s nimi môžete naložiť: zapnuté alebo vypnuté reinvestovanie.

Pri zapnutom reinvestovaní sa čiastky získané v mesačných splátkach opäť reinvestujú. To znamená, že ak splátky zo 100 ks nakúpených pôžičiek dosiahnu úroveň 50 €, systém automaticky nakúpi ďalší 1 ks. Spolu teda pôjde o 101 kusov pôžičiek.

Ak pri vypnutom reinvestovaní dosiahnu splátky zo 100 kusov nakúpených pôžičiek úroveň 50 €, nič sa nenakúpi, ale vy si môžete túto sumu nechať z vášho investičného účtu vyplatiť. Samotná investícia je na 5 rokov. Sami však rozhodujete, či výnos budete ďalej investovať a zhodnocovať, alebo si ho vyberiete a budete užívať.

 

Wishmaker_Ako-vyhodnocovat-investovanie-do-P2P_Graf.jpg

 

Koľko na konci dostanete?

 

P2P fungujú na jednoduchom úroku. To znamená, že ak investujete svoje financie do pôžičiek na 5 rokov a ročný úrok je 8 %, za celý investičný horizont sa váš vklad zhodnotí o 40 % kumulatívne.

Pri investovaní cez Wishmaker sa netreba obávať ani rizika, že vaše zhodnotenie ohrozia nesplatené pôžičky. Z dlhodobých štatistík vychádza nasledovný pomer 70:20:10. To znamená:

     Pôžičky bez omeškania (riadne a načas splatené) predstavujú 70 % zo všetkých pôžičiek.

     Pôžičky v miernom omeškaní (do 120 dní) predstavujú 20 % pôžičiek. Dlžnú sumu za vás vymáha Wishmaker.

     Pôžičky vo vysokom omeškaní (nad 120 dní) predstavujú 10 % pôžičiek. Týchto 10 % nesplácaných pôžičiek odkupuje Wishmaker prostredníctvom Garančného fondu. Za odkúpenie investor neplatí žiadny poplatok.


Pri splácaní pôžičiek je vždy nutné počítať aj s rizikom nesplatenia niektorých investícií. Wishmaker však ponúka výnosy, ktoré má dlhodobo odsledované z reálnych štatistík. Úrok 8 % ročne pri zapnutom reinvestovaní už teda zohľadňuje aj stav omeškaných a odkúpených pôžičiek v pomere vyššie spomínaného pomeru 70:20:10. Vaše investície sú tak v bezpečí a ponúkané výnosy, reflektujú nie hypotetický ideálny stav ale reálny.

Ak túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. Pokiaľ chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.