V predchádzajúcich článkoch sme si vysvetlili, prečo začať seriózne rozmýšľať nad investovaním. Jedným z dôvodov je, že v dnešnej dobe nemáte záruku, že sa o vás štát v starobe postará a takisto peniaze uložené na bežnom účte v banke strácajú na hodnote. V dnešnom článku sa dozviete, ako si vyskladať konzistentné investičné portfólio, ktoré vám prinesie vytúžené ovocie.

Obsah blogu:

  1. Dynamický vs. konzervatívny prístup v kocke
  2. Akciová zložka
  3. Dlhová zložka
  4. Fyzická zložka
  5. Komoditná zložka
  6. Špekulatívna zložka
  7. Hotovostná zložka
  8. Zásady investovania v skratke
  9. Príklad % rozloženia aktív mladého investora

 

Wishmaker_Konzistentne-investicne-portfolio-v-21-storoci_Maskot-s-kolacovym-grafom.png

 

Dynamický vs. konzervatívny prístup v kocke

 

Základom každého úspešného a stabilného investovania je diverzifikácia medzi viacero aktív. Ľudia v produktívnom veku by mali mať jasno v tom, aký investičný cieľ v akom časovom horizonte chcú nasledovať a aké riziko sú ochotní podstúpiť.

Vo všeobecnosti sa mladším ľuďom odporúča zvoliť dynamickejšiu stratégiu, vďaka ktorej môžu ich investície priniesť vyššie zhodnotenie. Na druhej strane treba počítať s tým, že dynamický prístup znamená určitý risk, ktorý sa nemusí vždy byť ziskový. V tomto veku však neistota či menšie zlyhania až tak veľmi nebolia.

Starším ľuďom, ktorí už majú čo-to nadobudnuté, sa odporúča zvoliť konzervatívnejšiu stratégiu, ktorej cieľom je predovšetkým uchovať hodnotu majetku než riskovať stratu v dôsledku vyššej volatility, ako je to napríklad pri investovaní do akcií. Môžu zvoliť bezpečnejšie, ale menej výnosné aktívum - dlhopisy, ktorých ročný výnos sa pohybuje od 1 % do 7 %. Tým nechceme povedať, že nákup akcií je pre nich zbytočný, to určite nie, avšak ich pomer v portfóliu by mal byť nižší.

 

Akciová zložka

 

Akciová zložka by mala tvoriť hlavnú časť konzistentného investičného portfólia. Ako sme už uviedli v predošlých článkoch, investovaním do akcií si kupujete podiely spoločností.  Akciové podielové fondy či ETF sú štandardne najvýnosnejšie oproti ostatným typom fondov. Priemerné ročné výnosy sa pohybujú na úrovni 8 až 10 %. Z dlhodobého časového horizontu sa to oplatí. Vaša investícia pomáha firmám zväčšovať svoj kapitál a pretaviť úspešné nápady do prosperujúceho biznisu, ktorý môže ďalej rásť a expandovať. Spomínané ETF sú vhodnou voľbou pre bežných investorov a plusom je aj oslobodenie od dane.

Môžete zvoliť 2 stratégie, ako na akciách získať. Prvá je relatívne krátkodobá. Keď cena akcií začne stúpať, predáte svoj podiel spolu s výnosom. Ďalšou možnosťou je pravidelné vyplácanie dividend, ktoré sa môže stať skvelým zdrojom pasívneho príjmu. Do úvahy berte fakt, že výška dividend nie je 100 % istá, zato pomerne stabilná pri kvalitných spoločnostiach s dlhodobou dividendovou históriou.

Zároveň si treba uvedomiť, že akcie majú vyššiu volatilitu, to znamená, že ich hodnota neustále kolíše a riziko straty je vyššie. Ak ste začínajúci investor, buďte obzvlášť obozretný a investujte financie do overených a spoľahlivých akciových titulov.

Podľa čoho sa orientovať?

Existuje niekoľko oblastí v rámci akciového trhu. Prvou z nich sú typy trhov - rozvinuté trhy, rozvíjajúce sa trhy a hraničné trhy. Pod rozvinutý finančný trh spadajú krajiny s ekonomickým rastom, stabilitou a bezpečnosťou. Patria sem krajiny ako USA, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Japonsko a Austrália.

Pre rozvíjajúce sa trhy je charakteristický rýchly hospodársky rast (HDP na obyvateľa), avšak môžu byť rizikové čo sa týka politickej stability, meniacich sa zákonov či krátkej histórie na finančnom trhu. Do tejto kategórie patrí Južná Amerika, východná Európa (vrátane SR) a Ázia.

K hraničným trhom patria krajiny s menej predvídateľným, za to perspektívnym ekonomickým rastom a menším trhom s cennými papiermi. Konkrétnym príkladom je Africký región.

Zamerať sa taktiež môžete na akcie z konkrétnej oblasti - technológie, telekomunikácie, biotechnológie, finančný sektor, zdravotníctvo, priemysel či sektor bežnej spotreby. Berte na vedomie, že investícia nemusí byť úspešná v prípade, ak daná firma skrachuje.

 

Wishmaker_Konzistentne-investicne-portfolio-v-21-storoci_SP-reakcia-na-geopoliticke-udalosti-1900-2022.png

S&P Composite - Reakcia na geopolitické upalosti v rokoch 1900-2022

 

Dlhová zložka

 

Sekundárnu časť konzistentného portfólia by mala tvoriť dlhová zložka. Investovanie do dlhopisových fondov či P2P vám môže zabezpečiť stabilný príjem v podobe pevne stanovených pravidelných úrokov. Pre lepšiu predstavu, na rozdiel od akcií si nekupujete podiely spoločností, ale poskytujete pôžičku či už štátu alebo súkromníkom.

Oproti akciovým fondom ide o menej výnosnú investičnú príležitosť, ročný výnos predstavuje zhruba 1 až 7 %. V princípe ide o bezpečné investovanie s nízkou volatilitou, avšak v dôsledku inflácie môžu byť výnosy nižšie, čo pre investorov nie je príliš lákavé. Rizikom pri dlhopisoch a P2P je nesplatenie pohľadávok, avšak pri P2P majú mnohé platformy Garančný fond.

Ako iste viete, inflácia bude tento rok naďalej narastať, celková inflácia začiatkom tohto roka presiahla úroveň nad 8 %. Ak chcete riziko čo najviac minimalizovať, relatívne bezpečné sú protiinflačné dlhopisy (TIPS), ak sa držia po dlhú dobu. Pre konzervatívnych investorov je to prijateľná možnosť.

 

Fyzická zložka

 

Investovať do vlastnej nehnuteľnosti či pôdy je pre dnešných mladých ľudí takmer nedosiahnuteľné, pokiaľ nedisponujú veľkým kapitálom. Ide skôr o doménu majetnejších ľudí, ktorí však svoje úspory diverzifikujú a nestavia len na 1 kartu. Priemerný ročný výnos z investičných nehnuteľností sa pohybuje od 12 do 15 %.

Ceny pozemkov ako aj stavebného materiálu idú “hore” spolu s dopytom po bývaní, čo znamená, že ceny nájmov sa budú pravdepodobne zvyšovať. Najmä 2-izbové byty sú v hľadáčiku potenciálnych nájomcov.

Podľa oficiálnej štatistiky NBS bola priemerná cena za m2 v roku 2015 1240 €, v roku 2021 už 2122 €. Oveľa dostupnejšou i konzervatívnejšou možnosťou, je investovanie do realitných fondov (REITs), ktorým rozšírite svoje dynamické portfólio s veľkým podielom akcií. Do REITs patria lukratívne budovy ako nákupné centrá či kancelárske priestory. Ročný výnos je okolo 10 až 12 %, avšak nevýhodou je nižšia likvidita.

 

Komoditná zložka

 

Vyváženie dynamického portfólia dosiahnete investovaním aj do drahých kovov (zlato, platina, striebro), keďže chránia majetok pred infláciou a majú vysokú likviditu. Zlato je historicky považované za najlepšieho uchovávateľa časovej hodnoty peňazí a kúpnej sily. Za 1 uncu zlata si už viac ako 2500 rokov môžete stále kúpiť rovnaké množstvo tovaru.

V rámci komodít je stále veľmi obľúbená bavlna, ktorá položila základy na komoditných burzách. Populárne je aj obchodovanie kávy, obilia, kakaa a samozrejmosťou sú tiež energetické komodity ako ropa a zemný plyn. Nakúpiť viete konkrétnu komoditu prostredníctvom futures kontraktov, prípadne prostredníctvom komoditných fondov.

„Alternatívou“ pre tých, ktorí sa chcú vyhnúť nákupu fyzických komodít, ale zároveň chcú vyťažiť z ich rastu na trhoch, môže byť nákup v podobe akcií/akciových fondov, ktoré sa danému segmentu venujú. Príkladom sú akcie ťažobných spoločností a spracovateľov, nakoľko majú silnú koreláciu s podkladovou komoditou, ktorú ťažia a spracúvajú.

 

Wishmaker_Konzistentne-investicne-portfolio-v-21-storoci_Vynos-z-investovania.png

 

Špekulatívna zložka

 

Mnohí ľudia vidia potenciál v kryptomenách, ktoré majú deflačný charakter, avšak stále hovoríme o špekulácii, keďže sú neregulované a vysoko volatilné, čo znamená, že riziko zisku i straty je veľmi vysoké.

Podobne sú na tom startupy, ktorých priemerný ročný výnos sa pohybuje na úrovni 20 až 25 %. Na druhej strane je známe, že 50 % startupov do 5 rokov skrachuje. Taktiež ani súčasná pandemická kríza neprináša veľkú istotu začínajúcim firmám. Z toho vyplýva, že špekulatívna zložka by nemala predstavovať v konzistentnom portfóliu príliš veľké zastúpenie. Má ísť o akési „osvieženie“ celého portfólia.

 

Hotovostná zložka

 

Hotovosť nesmie chýbať v žiadnom investičnom portfóliu. Je potrebné mať vždy v rezerve istý kapitál, či už na dokúpenie vyššie spomenutých aktív za zaujímavé ceny alebo na pokrytie nepredvídateľných výdavkov, aby nebolo nijako ohrozená samotná funkcia a účel portfólia. Prípadne môžete nakúpiť stabilný švajčiarsky frank, ak nechcete mať „cash“ a považujete za potrebné byť s kapitálom 100 % zainvestovaný.

 

Zásady investovania v skratke

 

     Investujte pravidelne a diverzifikujte.

     Zamerajte sa na dlhodobé investovanie, nie krátkodobú špekuláciu s cieľom rýchlo zarobiť.

     Držte sa pri zemi a uvedomte si, že kolísanie trhov je bežné.

     Nečakajte na “ten správny čas” a investujte vždy, keď máte voľné prostriedky.

     Nikdy nie ste príliš starý alebo mladý aby ste mohli investovať.

     Využite služby investičného poradca, ktorý pre vás navrhne vhodné portfólio.

 

Príklad % rozloženia aktív mladého investora

 

     65 % akcie, ETF

     10 % P2P, dlhopisy

     10 % nehnuteľnosti, REITs

     5 % komodity

     5 % kryptomeny

     5 % hotovosť

 

Pokiaľ túžite do sveta P2P nazrieť hlbšie, prečítajte si naše ďalšie články a možnosti, ako sa stať investorom. A ak chcete byť P2P investorom už dnes kliknite tu.